HİZMETLERİMİZ

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve konuşma bozuklukları; Gelişimsel dil bozuklukları(gecikmiş konuşma ile gecikmiş konuşma sonucu otrtaya çıkan  harflerin hatalı söylenmesi artikulasyon problemleri ile çalışır. Artikülasyon fonolojik bozuklukları; Akıcılık bozukluğu (kekemelik ya da hızlı konuşma) Dudak-damak yarıklarına bağlı ortaya çıkan konuşma bozuklukları; Dil e

Dil ve Konuşma Terapisi
DİSLEKSİ  (Öğrenme Güçlüğü)

DİSLEKSİ  Disleksili bireyler genelde zeki ve çalışkan olmalarıyla ön plana çıkar.Disleksi öğrenme güçlüğü değil, bilinenin aksine öğrenme bozukluğudur ve zeka geriliği ile ilgisi yoktur. 1890'lı yıllarda keşfedilen bu hastalık, hastalık tespit edilen kişiler üzerinde yapılan incelemelerde konuşma farklılıkları ve hafıza zayı

DİSLEKSİ (Öğrenme Güçlüğü)
İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

İŞİTME NEDİR?  İnsan, beş duyusu vasıtasıyla algılayabildiklerini beyninde yorumlayarak anlamlandırır. İşitme duyusu da insanın çevresini algılamasına yardımcı olan, çevresindeki canlılarla iletişimini sağlayan bir duyudur. İşitmenin gerçekleşebilmesi için; a) Sesin olması, b) Sesin kulağa ulaşması, c) O sesin insan kulağının alabileceği

İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı
Bireysel Eğitim

Engelli birey için hazırlanmış rehabilitasyon ve eğitim planı doğrultusunda bir mesleki personel ile birebir yapılan ve egelli bireyin tüm gelişim alanlarının bir bütün olarak desteklendiği en fazla 45 dakikalık çalışmalardır. Kurumumuzda eğitim gören öğrenciler ayda 8 seans bireysel eğitim almaktadırlar. İlk görüşmede velisinden anamnez bilgile

Bireysel Eğitim
OYUN TERAPİSİ

Silivri’de özel eğitim kurumları arasında başı çeken Özel Aktif Çağrışım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Oyun terapisti Binnaz UYANIK ile özel bireyler ve ailelerine de  OYUN T

OYUN TERAPİSİ
Fizik Tedavi

IELTS, TOEFL, YDS, TOEIC, BULATS gibi sınav eğitimleri vermekteyiz. Bu eğitimler kurumumuzda birebir olarak verilmektedir. Her sınavın kendine özgü bir tekniği ve tarzı vardır ki sınavlara hazırlanırken bu durumu gözden kaçırmamak gerekir. TOEFL için hazırlanan bir öğrenci IELTS'te aynı başarıyı sağlayamayabilir. Bu yüzden daha ilk etapta ha

Fizik Tedavi
Grup Eğitimi

Grup derslerin önemi: Grup eğitiminde,özel eğitime gereksinim duyan bireylerin,bireysel eğitiminde kazandığı davranışların hayatının bir parçası olarak görmesi için amaçlanmıştır. *Ekip çalışması,beraber hareket etme,oyunlar,sohbetler,sosyelleşme açısından da çok önemli olan grup eğitim çalışmaları,müzik eşliğin

Grup Eğitimi
Konuşma Eğitimi

Kurumumuzda işitme kaybı ve diğer nedenlerle konuşma problemi olan öğrencilerle alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeye yönelik söyleneni anlama,anlamsız - anlamlı sesler çıkarma ,artikülasyon çalışması,sözcuk dağarcığını geliştirme çalışmaları konuşma terapisti eşliğinde yapılmaktadır.   DIL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI NELERDİR

Konuşma Eğitimi
Okuma Yazma Eğitimi

Zamanını etkin ve verimli kullanıp, az zamanda daha hızlı ilerlemek isteyenler için, eğitim kalitesinden ve içeriğinden ödün vermeden hazırlanmış programlardır. Genel İngilizce programları hafta da 2 gün olup, Hızlı İngilizce programları haftada 4 gündür. Yurtdışı dil eğitimi programlarının birebir aynısıdır. Dil ile ilgili hedeflerine hızlı bir şeki

Okuma Yazma Eğitimi
Fizyoterapi

Fiziksel engeli bulunan çocuklarımız fizyoterapi uzmanlarımız eşliğinde kurumumuz imkanlarından faydalanabilmektedir. Fiziksel engelli çocukta fizyoterapi ve rehabilitasyonun ana hedefi hareket, duruş veya vücut pozisyonu ile ilgili problemleri tanımlamak, tedavi etmek ve çocuğa mümkün olduğu nispette bağımsızlık kazandırarak erişkin yaşa hazırlamaktır. Tedavini

Fizyoterapi
OTİZM    (Yaygın Gelişimsel Bozukluklar)

  OTİZM  Genellikle ilk 3 yaşta başlayan, kişinin etrafıyla sözel ve sözel olmayan şekilde uygun ilişki kuramaması şeklinde ifade edebileceğimiz gelişimsel bir bozukluktur. Günümüzde basit testler ile tanısı erken konulabilmektedir. Erken tanı ve uygun rehabilitasyon programı bu vakaların hayata kazandırılmasında büyük rol oynamaktadır. Ot

OTİZM (Yaygın Gelişimsel Bozukluklar)
Hippoterapi

Atla tedavi yöntemine, ortopedik hastalıklar, içe kapalılık, beyin yaralanmaları, inme, beyin felci, Down sendromu, ruhi bozukluklar, işitme-öğrenme bozuklukları, zihinsel gerilik ve bazı omurilik hastalıkları gibi pek çok rahatsızlığın giderilmesinde başvurulabilmektedir. Hippoterapi, atların terapist olarak kullanıldığı, onların çok boyutlu hareketleri ve davra

Hippoterapi
WhatsApp
Hemen Ara