Bireysel Eğitim

Engelli birey için hazırlanmış rehabilitasyon ve eğitim planı doğrultusunda bir mesleki personel ile birebir yapılan ve egelli bireyin tüm gelişim alanlarının bir bütün olarak desteklendiği en fazla 45 dakikalık çalışmalardır.

Kurumumuzda eğitim gören öğrenciler ayda 8 seans bireysel eğitim almaktadırlar. İlk görüşmede velisinden anamnez bilgileri alınan çocuklar değerlendirmeye tabi tutulurlar.
Değerlendirme Denver II, AGTE(Ankara gelişim tarama envanteri) gibi gelişim testleri ile yapılır. Elde edilen bulgulara göre çocuğun bulunduğu gelişim basamağından başlanarak adım adım çalışmalar planlanır. Yıllık amaçlar, kısa dönemli hedefler ve aylık bireyselleştirilmiş eğitim programları belirlenerek çalışmalara yön verilir. Çalışmalar aylık gözlem ve süreç raporları ile kayıt altına alınır.

Bireysel Eğitim
WhatsApp
Hemen Ara