Hippoterapi

Atla tedavi yöntemine, ortopedik hastalıklar, içe kapalılık, beyin yaralanmaları, inme, beyin felci, Down sendromu, ruhi bozukluklar, işitme-öğrenme bozuklukları, zihinsel gerilik ve bazı omurilik hastalıkları gibi pek çok rahatsızlığın giderilmesinde başvurulabilmektedir.

Hippoterapi, atların terapist olarak kullanıldığı, onların çok boyutlu hareketleri ve davranışlarıyla hastaları özgürleştirmeyi ve normal hayatlarını sürdürmeye dair birkaç şey öğretmeyi amaçlayan bir tedavi yöntemidir. Hippoterapinin Otizm, MS, Dawn Sendromu, inme, öğrenme bozuklukları, işitme ve görme engelliler ile psikolojik bozukluklara sahip hastalarda gözle görülür bir iyileşme sağladığı yapılan araştırmalarca kanıtlanmıştır.

Bu tedavide temel amaç kas perdesini normalleştirebilmek, denge tepkilerini geliştirmek, vücut kontrolü sağlamak ve koordinasyon duygusunu arttırabilmektir. At ile tüm bunlar kolayca yapılabilir. Öncelikle hasta ani tepkiler vermemesi gerektiğini, kendisine ve ona eşlik eden bu canlıya güvenmeyi ve ata hükmetmenin ona büyük bir sorumluluk verdiğini öğrenir. Bu kazanımların ardından kendine güveni artan hastaların normal hayatlarına devam etmekte eskisine oranla çok daha istekli oldukları gözlemlenmiştir.
Başta bedensel ve zihinsel özürlülerin rehabilitasyonu olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde at’lardan yararlanılmaktadır.

20. yy. başlarından itibaren kullanıldığı bilinen atla tedavi yöntemine, tıbbi bir tedavi şekli olarak, başta İngiltere ve ABD olmak üzere birçok ülkede başvurulmuştur. Sadece ABD`de 600`ün üzerinde "atla tedavi merkezi" bulunmaktadır.

Atla tedavi yöntemine, ortopedik hastalıklar, içe kapalılık, beyin yaralanmaları, inme, beyin felci, Down sendromu, ruhi bozukluklar, işitme-öğrenme bozuklukları, zihinsel gerilik ve bazı omurilik hastalıkları gibi pek çok rahatsızlığın giderilmesinde başvurulabilmektedir.

Bu yöntemin birçok kazanımı vardır. Atla tedavi, çevreye ait duyuların gelişmesi, göz-el koordinasyonun sağlanması, ayırdedebilme yeteneğinin kazanılması açısından en ideal yöntemdir. Bütün kasları dengeli bir şekilde çalıştırdığı için özellikle bedensel özürlülerin zayıf adalelerinin gelişmesine yardımcı olur. İnsanları psikolojik açıdan da rahatlatmaktadır. Bu yönteme başvuranlar, kendilerini daha iyi hissetmekte, özgüvenleri artmakta, dış dünyayla sağlıklı bir iletişim kurmaktadırlar. 
Bu tedavinin dikkati çeken başka bir yönü de sabrın gelişmesi, duyuların kontrol edilmesi, öz disiplinin geliştirilmesidir. Arkadaşlıkları artırarak kişinin sosyal yaşamına olumlu etkiler yaptığı gibi, özürlü insanların tek başına yapamadıkları pek çok şeyi de at yardımıyla yapabilmelerini temin eder. 

Hippoterapi
WhatsApp
Hemen Ara