Asperger sendromu nedir?

Asperger sendromu nedir?

Asperger Sendromu, otizm spektrum bozukluğunun (OSB) bir türüdür. Asperger Sendromu, genellikle normal veya üzeri zeka seviyelerine sahip bireylerde görülen, sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinde belirgin zorluklarla karakterizedir. Asperger Sendromu, otizmin bir alt kategorisi olarak kabul edilmiştir, ancak DSM-5 (Amerikan Psikiyatri Birliği'nin Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) ile birlikte 2013'te yayınlanan güncellenmiş kılavuzda, Asperger Sendromu'nun otizm spektrum bozukluğu içinde özel bir tanı olmaktan çıkarılmıştır.

Asperger Sendromu olan bireyler genellikle normal veya üzeri zeka seviyelerine sahip olmalarına rağmen, sosyal etkileşim ve iletişim becerilerindeki zorluklar nedeniyle tipik olarak diğer insanlarla etkileşimde bulunmada zorlanırlar. Bu durum, genellikle belirli ilgi alanlarına yoğun bir şekilde odaklanma ve belirli rutinlere sıkı bir şekilde bağlılık gibi tekrarlayıcı davranışları içerebilir.

Asperger Sendromu'nun belirtileri arasında şunlar yer alabilir:

1. **Sosyal Etkileşimde Zorluklar:**
   - Göz teması kurmada zorluk.
   - Diğer insanlarla duygusal bağlantı kurmada zorlanma.
   - Empati eksikliği veya duygusal ifade zorluğu.

2. **İletişim Zorlukları:**
   - Sosyal olmayan dil kullanımı veya sınırlı jest ve mimikler.
   - Sözsüz iletişimde sıkıntılar.
   - Monoton veya tekrarlayıcı konuşma tarzı.

3. **Belirli İlgi ve Aktivitelere Odaklanma:**
   - Belirli konu veya aktivitelerde aşırı ilgi ve odaklanma.
   - Diğer ilgi alanlarına sınırlı ilgi gösterme.

4. **Rutin ve Sıralamaya Bağlılık:**
   - Rutinlere ve belirli sıralamalara sıkı bağlılık.
   - Beklenmeyen değişikliklere karşı güçlük.

5. **Motor Becerilerde Genel Gelişim:**
   - Motor becerilerde belirli bir gerilik olmayabilir.

Asperger Sendromu'nun belirtileri ve şiddeti kişiden kişiye değişebilir. Her ne kadar Asperger Sendromu, DSM-5'te ayrı bir tanı olarak kaldırılmış olsa da, benzer belirtileri gösteren bireyler hala otizm spektrum bozukluğu içinde değerlendirilir ve destek alabilmektedirler. Bu bireyler, özel eğitim ve terapi programları ile sosyal becerilerini geliştirebilir ve yaşam becerilerini kazanabilirler.


geri git
WhatsApp
Hemen Ara